KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Realizácia elektro

E-mail Tlačiť

Komplexné realizačné práce v profesii elektro silnoprúd a slaboprúd v objektoch triedy A, merania a regulácií (MaR)

 • Komplexné realizačné práce v profesii elektro – MaR, silnoprúd a slaboprúd.
 • Realizácia NN rozvodov – prípojky NN, rozvody NN, inštalácie budov a technických celkov.
 • Realizácia slaboprúdových systémov, vybavenie budov technológiami.

V pripade záujmu o podrobné informácie vyberte z obsahu napravo.


Realizácia silnoprúdových NN a VN rozvodov – prípojky, rozvody, inštalácií budov a technických celkov

Realizácia elektro silnoprúd  - NN

Komplexné realizačné práce v časti NN, vyhotovenie prípojok, inštalácia zásuvkových a svetelných NN rozvodov v zmysle platných predpisov.

 • Prípravné práce pre inštaláciu
 • Dodávka a inštalácia kabeláže
 • Dodávka a inštalácia zásuviek, prístrojov a zariadení od rôznych výrobcov ako Schneider Electric, Moeller, ABB, Niko
 • Dodávka a montáž rozvádzačov a rozvodníc vrátane výbavy – istenie, prepäťové ochrany, pomocné prístroje
 • Východisková revízia inštalácie
 • Odovzdanie inštalácie investorovi

Realizácia elektro silnoprúd - VN

 • Realizačné práce v časti VN, inštalácia prípojok, kioskových trafostaníc VN/NN.
 • Pripojenie objektov na VN rozvodnú sieť.
 • Dodávka kioskových trafostaníc vrátane VN a NN rozvádzačov. V rpípade požiadavky je možné meranie na VN strane.


Realizácia elektro slaboprúd - Úvod

Komplexné realizačné práce v oblasti slaboprúdov v zmysle platných noriem a predpisov s využitím skúseností našich projektantov a realizašných týmov z veľkých projektov. Ponúkame Vám návrh moderných riešení, ktoré prinášajú potrebnú kvalitu a úroveň bezpečnosti a sú projektované a realizované s ohľadom na optimalizáciu vstupných a prevádzkových nákladov.

Dodávame riešenia na kľúč v zmysle konkrétnych požiadaviek zákazníka s dodávkou všetkých naväzujúcich činností od návrhu a projekcie až po realizačné prípravy inštalácií, dodávok a inštalácií kabeláži, zariadení a systémov, zaškolenie obsluhy, vykonanie odborných prehliadok  a revízií, vypracovanie technickýchj správ, odovzdanie diela, záručný a pozáručný seris a profilaktické činnosti.

K nami dodávaným systémom patria:

 • Realizácie požiarnych systémov – Elektrickej požiarnej signalizácie, Evakuačného rozhlasu
 • Realizácie bezpečnostných systémov - Prístupových, Zabezpečovacích a CCTV systémov
 • Realizácie dátových rozvodov – Dátové a telefónne rozvody
 • Realizácie audiovideo rozvodov – TV, rádio rozvody, Audio a video vrátnik, Systémy pre ozvučenie priestorov
 • Realizácie ostatných systémov – Parkovacie systémy

Realizácia slaboprúd – Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Realizácia systému elektrickej požiarnej signalizácie na základe vlastného alebo externého projektu (v zmysle požiarneho projektu).
Súčasťou realizácie sú nasledovné body:

 • Inštalácia kabeláže a kruhových liniek pre senzory a ovládacie zariadenia káblom J-Y(St)Y 1x2x0.8 alebo JE-H(St)H -R 1x2x0.8 v bezhalogénovom vyhotovení ( príp. JE-H(St)H -V 1x2x0.8 pre požiarnu odolnosť )
 • Osadenie základní pre senzory a signalizačné zariadenia
 • Osadenie, zapojenie a označenie senzorov a signalizačných zariadení
 • Osadenie a zapojenie požiarnej ústredne
 • Pripojenie na dverové a vzduchotechnické systémy – detekcia otvorenia požiarnych klapiek, ovládanie dverí na evakuačných trasách
 • Pripojenie na požiarny rozhlas – ovládanie ústrední evakuačného rozhlasu pre automatické varovanie v prípade požiaru
 • Spustenie a nakonfigurovanie ústrední a zariadení
 • Prenos poplachov na vzdialený monitoring
 • V prípade požiadavky vizualizácia zariadení systémom C4
 • Východisková revízia systému v zmysle požiadaviek platných noriem
 • Odovzdanie systému zákazníkovi
 • Pravidelné revízie systému v zmysle platných noriem

Naša spoločnosť dodáva požiarne systémy od výrobcu Esser Rakúsko (Honeywell Life Safety Austria)


Realizácia slaboprúd – Evakuačný rozhlas

Dodávka a inštalácia evakuačného rozhlasu na základe vlastného alebo externého projektu (v zmysle požiarneho projektu).

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Inštalácia kabeláže pre reproduktorové slučky (spravidla vodičom CHKE-V 2x n mm2 s použitím požiarne odolného nosného systému a kotvenia)
 • Osadenie a zapojenie reproduktorov – podhľadové reproduktory, závesné reproduktory, vonkajšie reproduktory, tlakové reproduktory
 • Osadenie rackov a zariadení evakuačného rozhlasu
 • Pripojenie reproduktorových liniek na zariadenia
 • Pripojenie na Elektrickú požiarnu signalizáciu – ovládanie ústrední evakuačného rozhlasu pre automatické varovanie v prípade požiaru
 • Spustenie a konfigurácia zariadení a technológie

Naša spoločnosť dodáva systémy od výrobcov Esser Rakúsko (predtým av digital rakúsko), DEXON Česká republika a BOSCH.


Realizácia slaboprúd – Prístupové a zabezpečovacie systémy

Dodávka a inštalácia prístupových a zabezpečovacích systémov na základe vlastného alebo externého projektu.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia kabeláže pre senzory a zariadenia
 • Osadenie a zapojenie čítačiek
 • Osadenie a zapojenie senzorov
 • Osadenie a zapojenie riadiacich modulov a napájacích zdrojov
 • Dodávka zámkov a uzamykacích mechanizmov
 • Pripojenie na Elektrickú požiarnu signalizáciu – ovládanie dverí v prípade požiaru pre otvorenie únikových ciest
 • Spustenie a konfigurácia systému podľa požiadaviek zákazníka
 • V prípade požiadavky vizualizácia zariadení systémom C4
 • Východisková revízia systému v zmysle požiadaviek elektro a PSN/SKV
 • Odovzdanie systému
 • Pravidelné revízie systému

Dodávka zariadení od výrobcov GE Security Írsko, CONTAL OK Žilina, Satel Polsko a iných. Ako vizualizačnú nadstavbu používame riešenie C4 spoločnosti Gamanet.


Realizácia slaboprúd - Dátové a telefónne rozvody

Dodávka a inštalácia dátových a telefónnych rozvodov na základe vlastného alebo externého projektu.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia metalickej a optickej kabeláže
 • Osadenie rackov a zapojenie patch panelov
 • Dodávka aktívnych prvkov a zariadení vrátane telefónnych ústrední a zálohovacích zdrojov
 • Osadenie a zapojenie zásuviek pre koncové zariadenia
 • Východísková revízia a meranie kabeláže
 • Odovzdanie systému zákazníkovi vrátane dodávky meracích protokolov
 • Dodávka systémov kategórie 3A, 5E, 6, 6A
 • Odovzdanie systému

Naša spoločnosť dodáva riešenia kabelážnych systémov od svetoznámych výrobcov Systimax USA a DRAKA


Realizácia slaboprúd – Kamerové systémy

 
Dodávka a inštalácia analógových a IP kamerových systémov na základe vlastného alebo externého projektu.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia kabeláže
 • Osadenie konzol pre kamery
 • Osadenie a zapojenie kamier
 • Osadenie napájacích zdrojov a záznamových zariadení
 • Pripojenie kamier na záznamové zariadenia
 • Spustenie a konfigurácia kamier a záznamových zariadení
 • Odovzdanie systému

V rámci dodávky zariadení spolupracujeme so spoločnosťami Arecont Vision USA, Pelco System USA, AXIS Švédsko, GE Security Írsko. Záznamový a obslužný softvér pre IP riešenia dodávame od spoločnosti exacq Technologies USA.


Realizácia slaboprúd – TV a rádio rozvody

Dodávka a inštalácia TV a rádio rozvodov – rozvodov pre pripojenie satelitných, televíznych a rozhlasových prijímačov.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia kabeláže
 • Osadenie a zapojenie prvkov pre distribúciu signálu
 • Osadenie a zapojenie zásuviek a pripojovacích bodov
 • Spustenie a konfigurácia systému a zariadení
 • Realizácia multi/single satelitných, terestriálnych, káblových rozvodov – koaxiálnych ako aj IPTV
 • Odovzdanie systému investorovi

Pre systém terestriálneho a satelitného príjmu spolupracujeme s výrobcom Kathrein Nemecko.


Realizácia slaboprúd – Audio a video vrátnik

Dodávka a inštalácia zariadení pre audio a video vrátniky.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia kabeláže
 • Dodávka a inštalácia zariadení
 • Dodávka a inštalácia napájacích zdrojov
 • Zapojenie zariadení
 • Spustenie a konfigurácia systému
 • Odovzdanie systému

Dodávame predovšetkým analógové a IP audio/video riešenia od výrobcu Urmet Domus Taliansko.


Realizácia slaboprúd – Parkovacie systémy a zariadenia

Dodávka a inštalácia parkovacích systémov – od jednoduchých zariadení pre vjazd – výjazd po rozsiahle parkovacie systémy s viacerými podlažiami a navigáciou.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia kabeláže
 • Osadenie a zapojenie senzorov, návestí, tabúľ
 • Osadenie a zapojenie riadiacej technológie
 • Osadenie a zapojenie aktívnych prvkov pre komunikáciu so senzormi a tabuľami
 • Osadenie vjazdových a výjazdových parkovacích závor
 • Spustenie a konfigurácia systému
 • Revízia a odovzdanie systému investorovi

Na dodávke parkovacích systémov spolupracujeme priamo s výrobcami SkiData Rakúsko a Scheidt & Bachmann Slovensko.


Realizácia slaboprúd – Systémy pre ozvučenie

Dodávka a inštalácia ozvučovacích systémov – pre kvalitné ozvučenie interiérov objektov ako sú hotely, prezentačné miestnosti, obchodné priestory a pod.

Súčasťou realizácie sú nasledovné činnosti:

 • Dodávka a inštalácia kabeláže
 • Osadenie a zapojenie hlavných a satelitných reproduktorov
 • Osadenie a zapojenie ovládacích panelov
 • Osadenie a zapojenie zosilňovačov a zariadení pre ozvučenie
 • Spustenie a konfigurácia systému
 • Odovzdanie systému

Naša spoločnosť dodáva systémy ozvučenia od výrobcu BOSE USA.