KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informačné technológie

E-mail Tlačiť

Produkty a služby

KOREX networks v oblasti IT komplexne zastrešuje životný cyklus riešenia formou na kľúč. KOREX networks ponúka riešenia ktoré zabezpečia maximálnu spokojnoť a komfortnosť vašich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov s maximálnym dôrazom na posilnenie konkurencieschopnosti  Vašej spoločnosti či organizácie.

Riešenia spoločnosti KOREX sú "BIZNIS" orientované vždy so stanoveným  jasným a merateľným cieľom.

Projekty začíname s tvorbou stratégie, plánovania IT, konzultácií v oblastiach, v ktorých spoločnosť pôsobí, výpočtom celkových nákladov vlastníctva TCO (1-5 rokov), s rozdeleím na CAPEX/OPEX, cez projekciu, implementáciu technológií a procesov, ich prevádzku a servis, monitorovanie, až po ich inovácie.

KOREX networks poskytuje široké spektrum outsourcingových služieb, ktoré Vám pomáhajú zamerať sa na Váš "CORE BUSINESS".

KOREX networks  už vyše 6 rokov prevádzkuje jedno z najmodernejích vlastných dátových centier, ktorého súčasťou sa môže stať aj Vaša spoločnosť umiestnením kritických či nekritických aplikácií resp. časti Vašej existujúcej infraštruktúry.

KOREX networks  má dlhodobé skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov, pri ktorých uplatňuje viaceré metodiky projektového riadenia a dodržiava najnovšie bezpečnostné štandardy.


IT infraštruktúry a systémy

V oblasti infraštruktúr a systémov poskytujeme:

 • budovanie dátových centier, call centier
 • outsourcing rozsiahlych IT infraštruktúr
 • manažment dát - ukladanie, zálohovanie, archivácia, monitoring dát
 • konsolidácia IT prostredia - konsolidácia serverov, storage
 • virtualizácia IT infraštruktúry a desktopov
 • technológie tenkých klientov
 • riešenia vysokej dostupnosti (HA) a disaster recovery (DR)
 • podporu heterogénnych IT infraštruktúr

 


 

Siete a sieťová komunikácia

Bezpečnosť, mobilita a vysoka dostupnosť, základné kritéria pri budovaní či inováciách sietí.

V oblasti sietí štandardne poskytujeme:

 • routing, switching, prenos dát, hlasu a videa
 • firewally
 • wireless / mesh riešenia
 • merania kvality a pokrytia signalu
 • ochrana (vírusy, spam, spyware, content / URL filter)
 • systémy detekcie a prevencie prienikov (IDS/IPS)
 • riadenie prístupu k sieťam (NAC)
 • auditovanie sietí a penetračné testovanie
 • manažment bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM)
 • služby riadenia bezpečnosti sietí (MSS)

Našimi významnými technologickými partnermi pre oblasť sieťovej komunikácie a bezpečnosti sú Juniper networks, F5 networks, MERU Networks, AVAYA, Cambridge Broadband Networks, Ceragon Networks, Allied Telesis a BitDefender.


Vývoj softvéru a aplikácií

Našim zákazníkom poskytujeme vývoj a integráciu portálov určených na prezentáciu organizácií, e-shopy, rezervačné systémy, intranet alebo špeciálny vývoj na zákazku s orientáciou na:

 • vývoj portálových, extranetových a intranetových riešení,
 • ECM riešenia na správu a riadenie obsahu portálov,
 • vývoj middlewarových systémov na prácu s dátami,
 • integrácia IT prostredia podľa princípov SOA,
 • vývoj OSS/BSS,
 • integrácia a automatizácia biznis procesov,
 • vývoj aplikácií určených pre mobilné zariadenia.

Najpoužívanejšie technologické platformy pre vývoj softvéru používané spoločnosťou KOREX networks sú Java, J2EE Applications (EJB), .NET, C/C++, PHP, XML, FatWire, SUN, Oracle, Oracle BPEL, Apache, Solaris.


Bezpečnosť IT systémov

Komplexné riešenia pre oblasť aplikačnej a analytickej bezpečnosti:

 • správa identít a riadenie prístupu (IdM, AM, SSO)
 • silná autentifikácia
 • PKI, zaručený elektronický podpis (ZEP)
 • ochrana koncových staníc, kryptovanie
 • bezpečnosť relačných databáz
 • penetračné testovanie webových aplikácií a portálov
 • prevencia úniku a straty dát (DLP), identifikácia, monitorovanie a ochrana citlivých informácií
 • IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System) alebo DRM (Digital Rights Management)
 • bezpečnostné projekty a analýzy rizík, súlad s legislatívou, normami a štandardami
 • audity v oblasti informačnej bezpečnosti
 • riadenie kontinuity činností  (BCM), vypracovávanie plánov obnovy (DRP)
 • ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností
 • outsourcing v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti

Oblasť technickej a objektovej bezpečnosti:

 • dohľadové kamerové systémy, mobilné kamerové systémy
 • overovanie identity, overovanie elektronických dokumentov vrátane biometrie
 • automatické rozpoznávanie poznávacích značiek automobilov, rozpoznávanie tváre
 • bezpečnostné systémy pre rozsiahle plochy
 • špeciálne zabezpečovacie systémy

 • Manažment ICT prostredia

  • manažment ICT infraštruktúry
  • zabezpečenie poskytovania služieb
  • procesy riadenia IT
  • HelpDesk riešenia

   


   

  Služby

  • podpora a údržba a servis IT
  • implementačné a migračné služby
  • implementácia a manažment systémov, procesov, IT operácií
  • auditovanie a meranie zhodnosti so štandardmi
  • softvérový vývoj
  • konzultácie
  • školenia a tréningy

   


   

  Content Management Systém

  KOREX networks udržiava užívateľsky jednoduché Open Source riešenie pre tvorbu a správu obsahu web sídla. Jednoduchým spôsobom umožňuje vytvárať, editovať a publikovať na internete. Umožňuje komplexný manažment dokumentov zverejňovaných na internete/intranete - ich zaradenie do databázy, do navigačného menu na stránke, umiestnenie na server do logickej štruktúry prezentácie a ich úpravu do zadefinovaného "dizajnu" ostatných dokumentov.

  KOREX networks ponúka vo svojom CLOUD riešení v modernom dátovom centre aj hosťovanie, správu a monitoring tejto aplikácie.

  You are here Home